LEGE INFORMAZIOA

Webgune honetan sartu eta hori erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jaso da atal honetan. Erabiltzaileak baldintza  horiek ezagutu behar ditu, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean xedatutako ondorioetarako.

 • Titularra: IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A.
 • IFK: A95625042
 • Egoitza soziala: BEC DORREA, 14 ATEA, AZKUE KALEA, 1, 48902 BARAKALDO-

BIZKAIA

 • Helbide elektronikoa: rgpd@ibil.es
 • Telefonoa: 946123123
 • Erregistro-datuak: Bizkaiko Merkataritza Erregistroa (5.171 liburukia, 28. folioa, BI-.57.466. orria, 1. inskripzioa).

 

WEBEAN SARTZEKO BALDINTZAK

Web-orri hau erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak baldintza horiek irakurri beharko ditu web honetan sartzen den bakoitzean, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako alderdi batzuk, duten berezitasunagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mende egon daitezke; beraz, horiek erabiltzen dituen edo haietara sartzen den Erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

 

WEB ORRIA ETA HORREN EDUKIAK ZUZEN ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Web-orri honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. sozietatearen edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik eskuratzen web-orri honen erabilera hutsagatik.

Erabiltzaileak ez du zertan: a) Web-orri honen edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, jendaurrean jakinarazi, eraldatu edo aldatu, salbu eta legean jasotako kasuetan edo jabeak edo eskubide horien titularrak berariaz baimendutako kasuetan; b) Web-orri honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu, eta jendaurrean jakinarazi edo hirugarrenen eskura jarri, horrek horiek erreproduzitzea  badakar; c) hura osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea .

Erabiltzaileak bere Web-orrietatik web honetara loturak sartu nahi baditu, honako baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) esteka etxeko orriarekin bakarrik lotuko da, eta ezin izango du edozein modutan hori kopiatu.
 2. b) ezin izango da web-orria inguratzen duen markorik ezarri, ezta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo webgune honetatik kanpoko edukiekin batera bistaratzeko aukera ematen duen markorik ere, horrela Erabiltzaileei zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko errakuntza edo nahasmena sortzen badie edo sor badiezazkie, konparazio edo imitazio desleialeko egintzarik badakar, IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuaren entzutea, marka eta prestigioa aprobetxatzeko balio badu edo Legeak debekatzen duen beste edozein modutan egiten bada.
 3. c) esteka egiten duen orrialdetik ezingo da inolako adierazpen faltsurik edo okerrik egin erakundeari edo horren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
 4. d) igorleak ezingo du erakundearen marka edo beste zeinu bereizgarririk erabili bere web-orriaren barruan, legeak baimendutako edo webgunearen titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik.
 5. e) esteka ezartzen duen web-orrialdeak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezingo du eduki ez estekatu, legez kontrako edukiak, eduki kaltegarriak, moralaren eta ohitura onen kontrakoak, hain zuzen, IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuak igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduketak babesten edo babesten dituelako ideia faltsua sortzen dutenak edo sor dezaketenak edo Erakundearen jarduerari dagokionez desegokiak izan daitezkenak, kontuan hartuta esteka ezartzen den web-orriaren edukiak eta gai orokorra.

 

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuari ez dagokio webgune honetan programa gaiztorik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzea. Izan ere, Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko Web honetara sartzean ekipamendu informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek Web-orri honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsek edo deskonexioek eragiten badituzte.

Web-orriko eduki guztiak, hots, adierazpen hutsez eta ez mugatzailetzat hartuta, testu, agiri, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki guztiak eta horien diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak, IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuaren edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (hori da lizentzia-emaile legitimoa), eta Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileak webguneko edukietara sartzeak ez die eskubiderik ematen, ezta horien titulartasunik ere.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatzen diren webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean jakinaraztea, lagatzea edo eraldatzea, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitartekoren bidez. Web-orri honen edukia erabiltzailearen terminalean deskargatu ahal izango da soilik, baldin eta erabilera pribaturako bada eta helburu komertzialik ez badu.

Aipatutako edozein eskubide urratzea baldintza hauen edota Jabetza Industrialaren eta Intelektualaren legeen urraketa izan daiteke. IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuak beretzat gordetzen du webgune honen jabetza intelektualaren edota industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen edo hausten dituzten erabiltzaileen aurkako legezko akzioak egikaritzeko aukera.

 

ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNAK

Webgune honek estekak izan ditzake Erabiltzaileari Interneteko beste web-orri batzuetara sartzeko aukera emateko. Horrelakoetan, IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. esteka horien bidez emandako edukien eta zerbitzuen erantzulea izango da bakarrik, baldin eta esteken ez-zilegitasuna ezagutzen badu eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu legez kontrako edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaile horrek dagokion esteka kendu beharko duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteketako edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez da erantzule izango haien kalitaterik ezak, deseguneratzeak, erabilgarritasunik ezak, errakuntzak, erabilezintasunak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez da horien bidez egindako adierazpenen edo emandako eduki edo zerbitzuen erantzule izango, zerbitzu horiek emateko zuzeneko erantzukizuna duenean izan ezik.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, Legearen, Lege-ohar honen eta, hala badagokio, aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideen arabera. Erabiltzaileak erantzukizuna izango du IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO S.A. baltzuaren eta hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik.

 

LEGERIA APLIKAGARRIA

Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guztietan. Webgune honetako zerbitzu-prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legeak arautzen ditu.